CaniKosíř 12. říjen 2019

Druhý ročních běžeckých závodů se psy nedaleko Olomouce pod rozhlednou na vrcholu nejvyššího místa Hané - pod Velkým Kosířem.

Termín závodu: 12.10.2019
Typ závodu: Canicross (běh se psem)
Místo konání: Drahanovice - u fotbalového hřiště
Organizátor: Canicross Olomouc ve spolupráci s Rozběháme Česko
Trať: 4 km (100m převýšení), technická trať po úbočí Velkého Kosíře (převážně lesní a polní cesty). Trať bude vyznačena páskami a ekologickým značením na zemi, na křižovatkách budou pořadatelé.
Prezence:8:30-10:00
Start závodu:11:00 (první kategorie, v intervalech po 15s)
Registrace na závod
Kategorie
 • CCM - muži se psy do 9,9kg
 • CCW - ženy se psy do 9,9kg
 • CCM - muži se psy 10-19,9kg
 • CCW - ženy se psy 10-19,9kg
 • CCM - muži se psy nad 20kg
 • CCW - ženy se psy nad 20kg
 • CCJ - junioři 15-17 let
 • Děti - kategorie dle věku (3-6 let, 7-10 let, 11-14 let)

Minimální počet závodníků v kategorii: 5
(v případě neobsazení se slučuje s vyšší kategorií)

Celkový minimální počet závodníků: 25
(v případě menšího počtu může být závod zrušen, zaplacené registrace budou vráceny v plné výši)

Maximální počet závodníků: 150
(v případě naplnění kapacity nebudou možné registrace na místě)

Startovné zahrnuje
 • účastnická medaile (po dokončení závodu) 
 • občerstvení po doběhu, kupón na 1 teplý nápoj a polévku 
 • voda a koupel pro psy
 • uschování tašek a věcí na převlečení (po dobu konání závodu)
 • parkovné zdarma
 • čipová časomíra
 • ceny pro umístěné dle možností pořadatele
 • toalety jsou k dispozici v areálu fotbalového hřiště

Startovné je nevratné, převod na jiného závodníka/náhradníka pouze po domluvě s pořadatelem.

Přihlášení

Závod se koná za jakéhokoliv počasí.

V celém areálu hřiště prosíme o udržování pořádku, psy na vodítku a pohyb pouze ve vyznačených koridorech. Zákaz vstupu se psy na plochu hřiště!

Pravidla závodu
 • - závodu se mohou zúčastnit psi starší 12 měsíců v den konání závodu 
 • - závodu se mohou zúčastnit libovolná psí plemena 
 • - pes musí být vybaven postrojem a s běžcem spojen pružným vodítkem o délce maximálně 2 metry (může být kontrolováno) 
 • - závodní tým je tvořen vždy jedním běžcem a jedním psem 
 • - platný očkovací průkaz s sebou k prezenci, povinné je očkování proti vzteklině. 
 • - účastník mladší 18 let musí mít podepsaný souhlas zákonného zástupce se startem (bude k dispozici u prezence) 
 • - psi budou při prezenci převažováni na elektronické váze. Odmítnutí převážení znamená přesunutí týmu do vyšší váhové kategorie 
 • - na prezenci se dostavte nejpozději 15 minut před jejím koncem 
 • - do vyznačeného startovního koridoru se dostavte nejpozději 5 minut před časem vašeho startu 
 • - závodníci se na trati budou vzájemně respektovat a to zejména při předbíhání 
 • - nebude tolerována jakákoliv agrese psa na trati a bude trestána diskvalifikací 
 • - nesportovní chování v průběhu závodu a jakékoliv hrubé chování ke psům bude též trestáno diskvalifikací
 • - psovod zodpovídá za veškeré škody způsobené jím samým, nebo psem 
 • - závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
 • - pořadatel si vyhrazuje právo na změny v propozicích závodu, a to především v časech startu, či délce trati v případě nepříznivého počasí.
 • - pořadatel si vyhrazuje právo limitovat množství závodníků 
 • - závodníci jsou povinni v areálu a jeho blízkém okolí udržovat pořádek a uklízet po psech. Dostatek odpadkových košů bude zajištěn. 
 • - případné protesty je nutno podat písemnou formou kontaktní osobě závodu a to nejpozději půl hodiny po doběhu posledního závodníka