CaniKosíř 2024

Pravidla závodu CaniKosíř

 • Pes musí být v den startu starší 18 měsíců.
 • Pes musí absolvovat závod v tažném postroji a musí být po celou dobu závodu spojen s opaskem/sedákem psovoda pomocí odpruženého vodítka. Délka vodítka v nataženém stavu je povolena maximálně 2 metry, může být namátkově kontrolována. BEZ POVINNÉ VÝBAVY NEBUDE MOŽNÉ PUSTIT ZÁVODNÍKA NA TRASU.
 • Na registraci se dostavte s platným očkovacím průkazem. Povinné je očkování proti vzteklině.
 • Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem.
 • Každý pes může běžet pouze s jedním závodníkem (neplatí pro účast v dětských kategoriích).
 • Pořadatel může při registraci či v cíli převažovat psy na elektronické váze. Odmítnutí převážení znamená automaticky přesun závodníka do vyšší kategorie. Závodník se může sám rozhodnout startovat ve vyšší váhové kategorii, ale ne naopak.
 • Jakákoliv agrese psa v průběhu závodu (nemusí dojít ke kousnutí, stačí i výpad psa, vrčení atd. na soupeře nebo jeho psa) může být potrestána diskvalifikací. Pořadatel vždy vyslechne obě strany. Pejskům s problémem s agresí bude pro zachování bezpečnosti povolen start s košíkem.
 • Na trati je nutné se chovat opatrně a to především u vzájemného předbíhání závodníků, předejít možným konfliktům mezi psy. Při předbíhání doporučujeme informovat předbíhaného, z které strany běžíme (“zleva”, “zprava”) aby měl případně možnost sebe i svého psa na míjení připravit.
 • Nedojde li k upozornění předbíhaného, a předbíhaný pes projeví agresi, nemusí následně být protest uznán.
 • Platí pravidlo rychlejší má přednost a na vyzvání je pomalejší závodník povinen uvolnit cestu rychlejšímu a umožnit tak předběhnutí.
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.
 • Jakékoliv chování poškozující dobré jméno tohoto sportu může být trestáno diskvalifikací.
 • Běžecké boty s hřeby jsou v závodě přísně zakázány. Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací.  
 • Závodníci musí v prostorách startu a cíle a bezprostředním okolím uklízet po svých psech exkrementy. Nedodržení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci ze závodu.
 • Na startu musíte mít psa připnutého na vodítku. Startovní číslo viditelně připnuté na hrudníku.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo limitovat množství účastníků.
 • Na registraci doražte nejpozději 15 minut před jejím koncem.
 • Na startu buďte připraveni 5 minut před prvním startujícím vaší kategorie. Do zástupu si vás seřadí pomocníci na startu.
 • Závodníci musí respektovat příslušná nařízení a pravidla, zejména upozorňujeme na nutnost mít psy po celou dobu na vodítku.
 • Každý závodník odpovídá za dostatečnou kondici svého psa pro zdolání náročnosti závodu a připravenost psa na dané podmínky.
 • Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel a propozic bez předchozího upozornění.
 • Závodník zasláním elektronické přihlášky souhlasí s pravidly závodu. Dále souhlasí a plně si uvědomuje, že startuje na vlastní nebezpečí a zodpovídá za škody způsobené jím samým nebo jeho psem! Dále zasláním přihlášky závodník souhlasí s použitím veškerých audiovizuálních záznamů své osoby a svého psa pořízených během závodu pro komerční účely pořadatele a jeho partnerů (třetích stran) bez jakéhokoliv časového nebo územního omezení.
 • Závod se běží za plného provozu, závodníci jsou povinni při pohybu po pozemních komunikacích dodržovat pravidla silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 • Všichni účastníci se řídí zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání.

Podání protestu

 • Bude možné v čase stanoveném pořadatelem (po doběhu všech účastníků a před vyhlášením). Po tomto stanoveném čase se již výsledek protestu neodrazí ve výsledcích (avšak stále může dojít alespoň k poučení o znění pravidel či správném chování na trase). Pro podání protestu bude nutné vyplnění formuláře a zaplacení poplatku 100 Kč. Poplatek bude vrácen závodníkovi v případě uznání protestu. Ve formuláři bude nutné identifikovat osobu jménem nebo startovním číslem. Při řešení problému bude nutná přítomnost obou stran. Obě strany budou pořadatelem 3x mikrofonem vyzvány k dostavení k vyřešení problému. Nepřítomnost jedné strany bude brána jako souhlas. Každý protest posoudí 3 členná komise složená z pořadatelů.
 • PRO UZNÁNÍ A ŘÁDNÉ PŘEZKOUMÁNÍ PORUŠENÍ PRAVIDEL JE TŘEBA - nezávislého očitého svědka, videozáznam nebo přiznání k prohřešku.
 • PENALIZACE: bude stanovena pořadatelem dle závažnosti prohřešku.
Startovné:
 • V případě jakéhokoli důvodu ze strany závodníka, kdy se nebude moci závodu zúčastnit, má právo na převod svého startovného na jinou osobu ZDARMA a to max. do 2 dnů před zahájením startu tohoto závodu. Zaplacené startovné není možné vrátit.